PROXECTO NESOI 

“CLER A ILLA DE AROUSA”

Liña de financiamento dentro do programa marco Horizon 2030, cuxo obxectivo é desbloquear o potencial das illas europeas para transformarse en locomotoras de enerxía verde como lugares estratéxicos onde testar:

Promotores:

Obxectivo:

O Consorcio NESOI ofrece a asistencia técnica para a redacción dun estudo de viabilidade dunha Comunidade Local de Enerxías Renovables (CLER) na Illa de Arousa, analizando para o seu desenvolvemento os seguintes aspectos: