O Equipo de Transición Enerxética solicitou  a colaboración da xente do mar nunha xornada de reflexión sobre o papel que O MAR debe  ter no proceso de transición enerxética en todos aqueles aspectos que os implica:  tipo de barcos, eliminación de residuos, limpeza, praias.

Dende fai anos A Illa de Arousa embarcouse na procura dun modelo de espazo habitable que sexa quen de dar resposta á fraxilidade dos ecosistemas que son a base da subsistencia deste sector produtivo.